1.
Μπαίνετε στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, με κατεύθυνση προς ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Τερματίζοντας την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, περνάτε τα πρώτα διόδια και μπαίνετε στην ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

You enter ATTIKI ODOS (A6 Motorway), heading towards ELEFSINA. At the end of ATTIKI ODOS, you pass the first tolls and you eventually enter the GREEK NATIONAL ROAD ATHENS-CORINTH (8A).

2.
Μπαίνετε στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, με κατεύθυνση προς ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Τερματίζοντας την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, περνάτε τα πρώτα διόδια και μπαίνετε στην ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

You enter ATTIKI ODOS (A6 Motorway), heading towards ELEFSINA. At the end of ATTIKI ODOS, you pass the first tolls and you eventually enter the GREEK NATIONAL ROAD ATHENS-CORINTH (8A).

3.
Μπαίνετε στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, με κατεύθυνση προς ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Τερματίζοντας την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, περνάτε τα πρώτα διόδια και μπαίνετε στην ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

You enter ATTIKI ODOS (A6 Motorway), heading towards ELEFSINA. At the end of ATTIKI ODOS, you pass the first tolls and you eventually enter the GREEK NATIONAL ROAD ATHENS-CORINTH (8A).

4.
Για την είσοδο στο χώρο του αεροδρομίου, απαιτείται να έχετε μαζί σας Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

In order for you to enter the airport area, it is necessary that you have with you your ID Card or Passport.

Sky Dive Greece

Sky Dive Greece